The content of this site may not be copied, reproduced, distributed, dealt with, in whole or in part, without written consent of MVenselaar ©

BOEK

 

De (bijna-)dood ontrafeld bevat een geheel nieuwe verklaring van de (volledige) bijna-doodervaring, aan de hand van ervaringsverhalen en prachtige kleurenfoto's. Het boek geeft ook aanbevelingen in relatie tot het persoonlijke en relationele leven, tot het (para)medisch (ethisch) domein (waaronder eerstelijnszorg, crisishulpverlening, de reikwijdte van bewustzijn, orgaandonatie), en tot het spirituele leven.

 

Het boek

'De (bijna-)dood ontrafeld' is á 24,95 te bestellen via: www.uitgeverijakasha.nl

 

 

ENKELE BOEK-REVIEWS:

 

"Het boek geeft een spectaculaire nieuwe visie op de bijna-doodervaring en unieke antwoorden. Het bevat een samenhangende visie met zeer treffende overeenkomsten tussen de empirie van de BDE, de natuurwetenschap en wereldbeschouwingen."

 

"Het staat bol van opzienbarende conclusies, verrassende inzichten en verhelderende associaties."

 

"Het boek gaat over veel meer zaken dan de titel doet vermoeden. Het is een zalig boek. Respect voor de schrijfster."

 

"Een prachtig boek! Voor mij vallen alle puzzelstukjes op hun plaats, na een hele lange zoektocht."

 

Zie verder > reviews

INLEIDING OP DE NIEUWE VERKLARING VAN DE BIJNA-DOODERVARING

 

De (bijna)dood ontrafeld geeft een compleet nieuwe en samenhangende visie op de #BijnaDoodErvaring en het #Bewustzijn en #LevenNaDeDood in relatie tot de natuurwetenschap en de wereldbeschouwing.

 

De nieuwe BDE-theorie op basis van (astro)fysica © is naar aanleiding van een tienjarige detailstudie en is o.a. gepubliceerd in de USA (2012) bij de Institute Of Noëtic Sciences en bij de Near Death Experience Research Foundation, en in Nederland (2014) bij de TU Delft (sg).

 

De bijna-doodervaring (BDE) is een indrukwekkende levensveranderende ervaring op de grens van leven en dood. Mensen ervaren - nadat ze bewusteloos zijn geraakt - dat ze uit hun fysieke lichaam gaan, bewust blijven, een lichaam krijgen van puur lichtenergie en met een enorme snelheid door een tunnel gaan naar een andere werkelijkheid van licht en liefde. Deze lijkt lichtjaren ver weg te zijn.

Zo'n 600.000 mensen in Nederland hebben een BDE gehad.

 

Tot nu toe werd de BDE neurologisch verklaard (o.a. prof.dr.D.Swaab) of bovennatuurlijk (o.a. drs.P.v.Lommel). Maar beide theorieën gaan uit van een sterk dualistisch mens/wereldbeeld, en verklaren niet alle BDE-kenmerken en koppelen bovendien de BDE ook niet exlusief aan het naderen van het levenseinde (ondanks dat BDE'ers hiervan overtuigd zijn). Daarnaast missen zij in hun analyse van de BDE meerdere significante kenmerken.

 

Op basis van een studie naar honderden bijna-doodervaringen heeft Venselaar een nieuwe (astro)fysische verklaring gepubliceerd (copyrights), waarbij de bijna-doodervaring een tipje van de sluier oplicht van wat ieder te wachten staat op het moment dat wij de grens van het leven naderen:

diep in ons fysieke lichaam komt er een proces op gang waarbij - zo is bewezen - lichtenergie vrijkomt (=wetenschap van de fysica). Deze lichtenergie (die uit fotonen bestaat) vormt de basis van ons nieuwe bestaan. Fotonen hebben namelijk o.a. te maken met bewustzijn, informatieopslag en met de relativiteit van ruimte en tijd (= wetenschap van de astrofysica).

Tegen die achtergrond is het mogelijk dat wij bij onze (bijna)dood uit ons fysieke lichaam gaan als een wezen van lichtenergie (omstanders hebben dit in sommige gevallen zien gebeuren), zelfbewust zijn, 'dezelfde' blijven, een volgend levend ervaren, en, zoals BDE'ers ook aangeven, de grenzen van ruimte en tijd passeren.

 

De geheimen van de Fibonacci-code dragen op bijzondere wijze bij aan de verklaring van alle kenmerken, inclusief die nieuw uit de studie zijn voortgekomen (zoals het zien van een immense 'zandloper', die zowel door BDE'ers als sterrenkundigen exact hetzelfde wordt omschreven). In totaal worden 10 nieuwe BDE-kenmerken beschreven.

 

Dit boek overstijgt op een unieke wijze de oude dualistische neurologische en bovennatuurlijke verklaring.

 

ENKELE THEORIE-REVIEWS:

 

International Association for Near Death Studies (IANDS) en the Near Death Research Foundation (NDERF) Dr. Long:

"Dit is voortreffelijk/ uitmuntend werk."

 

Institute Of Noëtic Sciences (IONS):

"De hypothese is intrigerend en een significante updated theorie."

 

Dr.M.Austin, medical doctor A.T. Still University of Health Sciences (USA):

"Ontzagwekkend moedig synoptisch onderzoek! Dank je! Het heeft even geduurd voordat alles tot mij doordrong en ik ten volle besefte en waardeerde wat jij gepubliceerd hebt".

 

Em.Prof.dr.P.Heydendael, Radbouduniversiteit (NL):

"Geweldig. Met ontzag. Krachtig hoe alpha- en betawetenschappen samenkomen."

 

Redactie Bres:

"Jouw nieuwe (astro)fysische verklaring van de bijna-doodervaring brengt heel wat meer nieuws ten opzichte van de oude bekende neurologische en bovennatuurlijke BDE-verklaring."

 

Social Media:

"Deze verklaring past als een handschoen ten opzichte van mijn ervaring; Visionair; Aanbevelingswaardig."

 

Zie verder > reviews

 

 

DRS. MAUREEN VENSELAAR

Venselaar is geesteswetenschapper (studeerde af op de problematiek van jonge daklozen) en is 18 jaar geestelijk verzorgster geweest en 5 jaar voorzitter van de Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen (regio ZH).

In haar werk kwam zij in aanraking met vragen rondom leven/dood en de bijna-doodervaring.

Vanuit deze praktijk is zij haar BDE-studie begonnen in relatie tot de (astro)fysica en levensbeschouwing. Aanvankelijk wilde zij met de studie promoveren doch de vijf aangeschreven universiteiten lieten weten voor deze interdisciplinaire studie geen mogelijkheid tot begeleiding te hebben. Uiteindelijk is de studie/nieuwe BDE-theorie gepubliceerd en heeft deze lovende (inter)nationale recensies.

Zij geeft regelmatig lezingen.

 

ENKELE LEZING-REVIEWS:

De lezing krijgt gemiddeld een 9

 

"Zo helder en duidelijk heb ik nog nooit iemand over de bijna-doodervaring horen praten."

 

"Wat een schitterende lezing."

 

"De lezing was verrassend, boeiend, met veel passie en veel kennis van zaken. Een aanrader."

 

"Geweldig mooi; Verrijkend; logisch."

 

"Zo baanbrekend."

 

Zie verder > reviews