'De (bijna-)dood ontrafeld' geeft een geheel nieuwe, samenhangende visie op de (bijna-)dood aan de hand van honderden bijna-doodervaringen.
De bijna-doodervaring (BDE) licht een tipje van de sluier op van wat iéder van ons te wachten staat op het moment dat wij de grens van het leven naderen:
diep in ons fysieke lichaam zal er een proces op gang komen waarbij - zo is bewezen - lichtenergie vrijkomt
(= de wetenschap van de fysica).
Deze lichtenergie (die uit fotonen bestaat) vormt de basis voor ons nieuwe bestaan. Fotonen hebben namelijk te maken met bewustzijn en met de relativiteit van ruimte en tijd (= de wetenschap van de astrofysica).
Tegen die achtergrond is het mogelijk dat wij bij onze
(bijna)dood úit ons fysieke lichaam gaan als wezens van lichtenergie (omstanders hebben dit in sommige gevallen zien gebeuren), zelfbewust zijn, een volgend leven ervaren, en, zoals BDE'ers ook aangeven, de grenzen van ruimte en tijd passeren.
De geheimen van de Fibonacci-code dragen op bijzondere wijze bij aan de verklaring van álle bekende kenmerken van de bijna-doodervaring (zoals het zien van kleuren en van licht aan het einde van de tunnel) en van onbekende kenmerken (zoals het zien van een immense 'zandloper').
In totaal worden er 10 nieuwe BDE-kenmerken beschreven.
Dit boek neemt - via de (astro)fysische en visionaire verklaring - uniek stelling in de maatschappelijke discussie in hoeverre de bijna-doodervaring neurlogisch of bovennatuurlijk te verklaren is. 
Daarnaast komen ook raakvlakken aan de orde met visies binnen oude culturen en wereldwijde levensbeschouwingen.


Drs. Maureen Venselaar is geesteswetenschapper (studeerde af op de problematiek van dak-en thuislozen) en is 18 jaar geestelijk verzorgster geweest en 5 jaar voorzitter van de Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen (regio ZH).
In haar werk kwam zij in aanraking met vragen
rondom leven/dood en
bijna-doodervaringen.
Vanuit deze praktijk is zij
haar 10-jarige detailstudie begonnen naar de
bijna-doodervaring,
in relatie tot verschijnselen
binnen de (astro)fysica.
Zij geeft regelmatig lezingen.
'De (bijna-)dood ontrafeld' bevat een schitterende impressie van een volledige BDE aan de hand van prachtige kleurenfoto's en ervaringsverhalen. 
Tot slot beschrijft het boek aanbevelingen in relatie tot ons persoonlijke en relationele leven, 
tot het (para)medisch (ethisch) domein (waaronder eerstelijnszorg, crisishulpverlening, orgaandonatie,
de reikwijdte van bewustzijn), en tot het spirituele leven.
Het boek 'De (bijna-)dood ontrafeld'
is á 24,95 te bestellen via:
www.uitgeverijakasha.nl  
Enkele (inter)nationale recensies (zie verder bij: reviews):
International Association for Near Death Studies (IANDS),
Dr. Long: "Dit is voortreffelijk/ uitmuntend werk."
Institute Of Noëtic Sciences (IONS): "De hypothese is intrigerend en een significante updated theorie."
Dr. B. Greyson, medical doctor/professor university Viriginia:
"De theorie kent een zeer brede onderbouwing."
Emeritus professor in de Wis- en Natuurwetenschap en Geneeskunde: "Met veel belangstelling je BDE-theorie gelezen. Mijn complimenten voor de originele hypothese. Eindelijk een fysische benadering van de BDE. Ik hoop dat wij contact houden."
Persbericht: "Een spectaculaire nieuwe visie."
Redactie ParaVisie: "Uniek stuk werk met opzienbarende conclusies, verrassende inzichten en verhelderende associaties."
Redactie Bres: Jouw artikel over de nieuwe (astro)fysische verklaring van de bijna-doodervaring brengt heel wat nieuws ten opzichte van de oude bekende neurologische en bovennatuurlijke BDE-verklaring.
Social Media: "Geweldig mooi, visionair, logisch, verrijkend, ongelooflijk, aanbevelingswaardig."
Straaljagerpilot: "Zo'n 48 jaar geleden kreeg ik  een BDE, met een militair trainingsvliegtuig, waarbij ik te maken had met 8G-force. Al die jaren wist ik mij geen raad met de ervaring, totdat ik jouw theorie tegenkwam die ik de beste interpretatie vind. Dank je wel! "